Reflex, Oventrop- Karpateks OÜ

Regucor WHS

„Regucor WHS“ akumulatsioonipaak koos sõlmedega

Küttesüsteemid, millesse on kaasatud ka alternatiivenergia allikad, koosnevad sageli paljudest osadest. Need tuleb tihti ükshaaval paigaldada ja teineteisega sobitada.

Selle probleemi lahendamiseks on Oventrop välja töötanud küttesõlme akumulatsioonipaagiga „Regucor WHS“. See koosneb kuumavee akumulatsioonipaagist, säästlikust plaatsoojusvahetist ning hüdrauliliselt optimaalseks koostööks eelhäälestatud armatuuridest. Sisse ehitatud küttesõlm tagab tänu termoregulatsioonile kõikide armatuuride optimaalse koostöö akumulatsioonipaagiga.

Kasutades „Regucor WHS-i“ hoitakse kokku nii paigaldamiseks kuluvat aega kui ka ruumi. Süsteemi on lihtsasti võimalik lisada erinevaid kütteallikaid.

Oventrop küttesõlm koos akumulatsioonipaagiga „Regucor WHS“ koosneb:

 • Päikesekütte segamissõlm ja automaatika
 • Plaatsoojusvahetiga tarbevee sõlm sooja vee valmistamiseks
 • Kütteringi ühendused
 • Akumulatsioonipaak
 • Kütte segamissõlm ja ühendused kütteseadmetele (näiteks katel, soojuspump jne)

 Variandid:

 • Tüüp 800, Art. Nr. 1383562
 • Tüüp 1000, Art. Nr 1383565

Eelised:

 • kõrge kasuteguriga 140 mm paagi isolatsioon, et vähendada soojuskadusid paagis→“ErP-Ready“ (energy-related products; vastab juba praegu ErP-normidele, mis jõustuvad 2015. aastal)
 • kõrge energiaefektiivsus akumulatsioonipaagis ülekütmise ja saadud soojushulga jagamisel
 • madalad  paigaldus- ja torutööde kulud, tänu integreeritud torustikele ja eelkomplekteeritud armatuuridele. Ainult üks ühendus maja elektrivõrku
 • normile EnEV vastavalt isoleeritud segamissõlmed
 • sobib hästi nii olemasolevatele kui ka uutele ühe- või kahepereelamutele
 • hästi jälgitavad temperatuurinäidikud
 • kütte- ja päikesekütte segamissõlmed energiasäästlike pumpadega
 • hüdrauliliselt optimeeritud ja koostööks häälestatud komponendid sooja akumuleerimiseks ja soojuse jagamiseks
 • saab kasutada erinevaid taastuvkütuse seadmeid (päikeseenergia, tahkekütuse katel jne)
 • kõik kolm tagasivoolu (HK1, HK2, tarbevesi) on ühendatud akumulatsioonipaagi samasse kihti, mis tagab paagi     erinevates kihtides stabiilse temperatuuri (oluline tarbevee ringi jaoks!)
 • kraanide ühendused on akumulatsioonipaagi alumises osas. See tagab kõige väiksema soojakao (kõige madalam temperatuurinivoo)

 

Oventropi „Regucor WHS“ koosneb järgmistest osadest või seda on võimalik täiendada järgmiste lisaseadmetega:

Päikesekütte sõlm:

„Regusol L-130“ DN 20, koosneb:

 • tsirkulaarpump: Wilo Stratos TEC ST 15/7 PWM
 • vooluhulgamõõtja: 2-14 l/min
 • kaitsegrupp 6 bar
 • Tarbevee sõlm:

„Regumaq XH“ DN 20, koosneb:

 • hüdrauliliselt tasakaalustatud armatuur, koos plaatsoojusvahetiga hügieenilise tarbevee soojendamise jaoks
 • max. sooja vee vooluhulk: 15- 25 l/min, sõltub etteantud tarbevee- ja tegelikust puhvertemperatuurist
 • ühendused: G ¾ VK, lametihendid
 • energiasäästlik pump: Wilo Yonos Para RS 15/7 PWM 2, temperatuurivahemik 40-70 ºC
 • roostevabast terasest plaatsoojusvaheti. Võimalik valida vask- või nikkeljoodetud

Võimalik on lisada komplekt tarbevee tsirkulatsiooniringile.

Kütteringi sõlm:

„Regumat M3-130“ DN 20, mille pealevoolutemperatuur sõltub välistemperatuurist. Koosneb:

 • ühendused: G 1 VK, lametihendid
 • pump: Wilo Stratos PICO 15/1-6
 • kolmeteeventiil ajamiga

Võimalik lisada komplekt segatud kütteringi lisamiseks (Art. Nr. 138 35 75) .

Küttevee mahuti:

Eemaldatav 140 mm paksune isolatsioon ja sisse ehitatud temperatuurinäidikud. Ühendused ja ühenduskohad sobivad „Regucor WHS“  teiste seadmetega.

Süsteemi juhtimine:

„Regtronic RS-B“ on „Regucor WHS“ energiasäilitus keskuse juhtimiseks, samuti juhib see hiljem installeeritud komponente. Seda saab paigaldada erinevatesse süsteemidesse ning võimalik on kasutada erinevaid reguleerimise funktsioone (näiteks tahkekütuse katel, järelkütte vajadus, tsirkulatsioon, termiline desinfektsioon jne). Selleks on valikufunktsioonidena valmis:

 • kuni 12 vaba sisendit, näiteks temperatuuri mõõtmiseks
 • kuni 9 pooljuhtrelee väljundit, näiteks olemasoleva katla ühendamiseks
 • „S-Bus“, ühendamiseks süsteemi Oventropi majajuhtimissüsteemiga „CS-BS“, selleks et vaadata ja jälgida energiakulu
 • SD- kaardi ühendus, näiteks andmete salvestamiseks