Reflex, Oventrop- Karpateks OÜ

 Reflex logo

                                                                                                                      

Reflex ʼRefixʼ

Membraaniga survepaagid joogivee-, survestamis- ja veesoojendussüsteemidele

Puhtama vee margikvaliteet

Membraaniga survepaagid ʼrefixʼ on projekteeritud joogi- ja tööstusveesüsteemidele. Nende mitmekesine kasutus ulatub veesoojendite ette paigaldatavatest survepaakidest survestamissüsteemide juht- ja puhverpaakideni välja.

Survepaagid ʼrefixʼ töötavad lämmastikupadjaga. Gaasiruum ja veeruum on teineteisest membraaniga eraldatud. Kõik veega kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad.

ʼrefix DD  ja DT5ʼ on läbivooluga. Nad vastavad kõigile DIN 4807 T5 nõuetele ja neil on Saksa gaasi- ja veeliidu (DVGW) sertifikaat.

ʼrefix DDʼ ja ʼflowjetʼ: tugev tandem

DD ja flowjet

ʼrefix DDʼ on läbivooluga survepaagid, mida kasutatakse veesoojendite ees ja juhtpaakidena survestamissüsteemides. Standardina on tarnes üks T-liitmik Rp ¾. Läbivooluarmatuuri ʼflowjetʼ ülesandeks on sulgemine ja tühjendus ning selle võib paigaldada ʼrefix DDʼ ja T-liitmiku vahele. Sellega on täidetud kõik DIN 4807 T5 nõuded- suletavas, tühjendatavus, läbivool.

ʼrefix DT5ʼ: vesi suurte võimsuste jaoks

DT5

ʼrefix DT5ʼ on kasutusel peamiselt puhverpaagina survestamissüsteemides. Ent tal on oma koht ka veesoojendussüsteemides. Seeriat ʼrefix DT5 60-500ʼ iseloomustab integreeritud läbivooluarmatuur G 1¾ koos sulguri ja tühjendusega. Soovi korral on saadaval ühendused kuni DN 80. Üle 500-liitrised ʼrefix DT5ʼ- paagid oma ühendustega ≥ DN 50, 65, 80 ja 100 on ette nähtud eriti suurte läbivoolumahtude jaoks.

 

ʼrefix DE, DE juniorʼ: korralik korrosioonitõrje

korrosioonitõrje

ʼrefix DDʼ

joogivee-, survestamis- ja veesoojendamissüsteemidele vastavalt DIN 1988

läbivooluga, koos high-flow-läbivoolutähikuga

Refix DD

membraan vastavalt DIN 4807 T3+5, KTW-C ja W 270

toodetud ja kontrollitud vastavalt DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. Nr NW-0411AT2534

lubatud vastavalt surveanumate direktiivile 97/23/EÜ rohelist või valget värvi

väljast ja seest vastavalt nõuetele KTW-A (plastid ja joogivesi)

eelsurve 4,0 bar

kombineeritav ʼflowjetʼi läbivooluarmatuuriga

 

 

 

 

ʼflowjetʼ läbivooluarmatuur

Refix flowjet

lukustuv sulgearmatuur koos tühjendusega ʼrefixʼ DD´le vastavalt DIN 4807 T5

lubatud töörõhk 16 bar

lubatud töötemperatuur 70ºC

mõlema poole ühendused G ¾

kombineeritav ka ehitajapoolsete T-liitmikega läbikäigu nimilaiusega 1“

 • Reflexi ʼseinakandurʼ
 • 8-25 liitristele paakidele
 • Refix seinakandur
 • Pingutusvõrguga konsool eriti lihtsaks paigalduseks.
 • ʼrefixʼ veesoojendussüsteemide valimine

 • Läbivooluga joogivee survepaakide korral ei piisa ainuüksi nimimahu Vnmääramisest.  Lisaks sellele tuleb kontrollida, et maksimaalset soovitatavat tippvoo mahtu Vs ei ületataks ja määrata tekkiv survekadu ∆p.
 • Valimine vastavalt tippvoo mahule Vs

 • Kui ʼrefixʼi nimimaht on välja valitud, peab läbivooluga paakide puhul kontrollima, kas ʼrefixʼ võimaldab DIN 1988-le vastavat torustikuarvutusega saadud tippvoo mahtu Vs.
 • Kui mitte, võib 8-33 liitrist ʼrefix DD-dʼ kasutada koos suurema T-liitmikuga (1“ x ¾ x 1“) või paigaldada 60-liitrisee ʼrefix DT5ʼ veelgi suurema läbivoolu jaoks.
 • Refix valimine vastavalt Vs
   • Valimine vastavalt nimimahule Vn

    10 ºC külma vee sisenemistemperatuur

    60 ºC akumulatsioonipaagi temperatuur

    Refix valimine vastavalt Vn1
   • Refix valimine vastavalt Vn2
   • Refix valimine vastavalt Vn3