Reflex, Oventrop- Karpateks OÜ

Reflex logo

 

 

 

 

Reflex tootevalik:

- tarbevee paagid ja boilerid;

- survehoidmissüsteemid;

- membraanpaisupaagid;

- õhuärastussüsteemid ja separaatorid;

- toitevee- ja veetöötlussüsteemid.

Käesolevas artiklis on ära toodud vaid osa Reflexi poolt pakutavatest toodetest. Kuna valik on pidevalt laienev, siis tasub alati üle küsida konkreetsema soovi korral!

AKUMULATSIOONIPAAGID, KÜTTEKEHAD, SOOJUSVAHETID

Storatherm - akumulatsioonipaagid, boilerid

Reflex boilerid koos

Tüüp

Mah(l)

Kasutusala

Soojusisolatsioon

Lisad

StoratherHeaHF

200-5000 l

Soojusisolatsiooniga

StoratherHeaH

200-5000 l

Sobikülmveega süsteemidele

Soojusisolatsioonita, võimalitellideraldi

StoratherHeaHF.../R

300-2000 l

Soojusisolatsiooniga

Lisaavkontrollimisjpuhastamisjaoks

StoratherHeaH.../R

300-5000 l

Sobikülmveega süsteemidele

Soojusisolatsioonita, võimalitellideraldi

Lisaavkontrollimisjpuhastamisjaoks

StoratherHeaHF.../1 jHF.../2

300-2000 l

Soojusisolatsiooniga

Vastavalühvõkahsile-torusiuglisakütte-alliklisamiseks

StoratherHeaH.../1 jH.../2

300-5000 l

Sobikülmveega süsteemidele

Soojusisolatsioonita, võimalitellideraldi

Vastavalühvõkahsile-torusiuglisakütte-alliklisamiseks

StoratherHeaCombi HC.../jHC.../2

500-1500 l

Akumulatsioonipaak tarbevee soojendamise kiirsiuga

Soojusisolatsiooniga

Vastavalühvõkahsile-torusiuga,võimalik lisadelektriline lisaküte

StoratherAqua AB.../jAF.../1

100-3000 l

Igasugusteleiseäranis madalattemperatuuri-degküttesüs.-le

Olenevaltüübist

Magneesiumanood,termomeeter,jalgadega, alates150 lpuhastus-jakontrollavaga

StoratherAqua AF.../1-M

200-500 l

Igasugusteleiseäranis madalattemperatuuri-degküttesüs.-le

Olenevaltüübist

Magneesiumanoodtermomeeterjalgadega., alate150 puhastus-jkontrollavagalisa-muhelektrilislisaküttlisamiseks

StoratherAqua Compac AC.../1

120-25l

Kombineerituboileja akupaak, iseäranimadalate temperatuuridega küttesüsteemile

Soojusisolatsiooniga

Magneesiumanoodtermomeeterjalgadega

StoratherAqua Load AL.../R;AL.../R2;AL...R3

300-3000 l

Soojvee valmistamisektarbevee ladustamissüsteemiga

Soojusisolatsiooniga

Magneesiumanoodtermomeeterjalgadega, elektrilislisaküttvõspiraal-ribitorusiu lisamisvõimalus.TüübiR-Rvastaval1-3 kontrollantsiga

StoratherAquSolar AB.../jAF.../2

200-3000 l

Lisa-küttespiraaligja päikeseenergikasutamiseks

Soojusisolatsiooniga

Magneesiumanoodtermomeeterjalgadega, elektrilislisaküttvõspiraal-ribitorusiu lisamisvõimalus

StoratherAquHeat Pump AH.../jAH.../2

300-1000 l

Kõrgefektiivsuspaapika küttespiraaliga, eritsobisoojuspumbaga süsteemides

Soojusisolatsiooniga

Magneesiumanood jtermomeeterpuhastusvabmuhelektrilislisakütteseadmvõ spiraal-ribitorusilisamisvõimalusvastavalt ühvõkahsile-torusiuga

StoratherAquCombi AC.../200

600-900 l

Kombineeritupaak soojendamiseks ja lisakütteks

Soojusisolatsioonita, võimalitellideraldi

Magneesiumanood

 

Küttekehad

efhr

Seade

Kasutus

Ühendused

SobipaakidelStoratherm:

Reex EEHR

ElektriliseklisakütteksEsobpidevakkasutuseks

Keermesühendus 11/2

HeaCombiAquHeaPumpAquSolar, AquAF.../M-1

Reex EFHR

Elektriliseklisakütteks.Võipidevaltöötada

Flantsühendus

HeaHF.../RHeaH.../RAquHeaPump, AquSolarAquaAqua Load

Reex RWT1 spiraal-torusiug

Liskütteallikaknäitekpäikeseküttesüsteemidesnii kütteveelkukpäikeseküttvedelikule

Flantsühendus

HeaHF.../RHeaH.../RAquHeaPump, AquSolarAquaAqua Load

 

Longtherm- soojusvahetid

 

Tüüp

Plaatidarv

Kirjeldus

Keermesühendusega

6-200

Vaskjoodeturoostevabasterasesplaatidega

Flatnsühendusega

30-200

Vaskjoodetuatsühendustega,vaskjoodetudroostevabasterasesplaatidega

 

 

Lisatarvikud

- HWF fooliumkate - värviline lisakate akumulatsioonipaakidele.

- Magneesiumanoodid - katoodseks kaitseks korrusiooni vastu.

- Soojusisolatsioonid - isolatsioon paakidele ja soojusvahetitele.

- Aktiivanoodid - kulumiskindlate titaanelektroodidega.   

 

 

MEMBRAANPAISUPAAGID

Kõik membraanpaisupaagid:

- omavad membraani, mis vastab DIN EN 13831-le, lubatud töötemperatuur 70ºC

- vastavad surveseadmete direktiivile 97/23/EÜ.

 

 Membraanpaisup1    

Reflex - kütte- ja jahutussüsteemidele

Kütte ja jahutkoos

Tüüp

Mah(l)

Max./ eelseade-rõh(bar)

Kasutusala

Ühendused

Muu

Lisad

ReeNG

8-14l

6

1,5

Suletukütte-jjahutussüsteemid

Keermesühendused

Alate3püstiseisev (jalad)

ReeN

200-1000 l

6

1,5

Suletukütte-jjahutussüsteemid

Keermesühendused

ReeF

8-2l

      3 

0,7j1,0

Kütte-jjahutussüsteemid sobihästküttekatlaga ühendamiseks

Lamed

kujuga

Alate1paigaldusdetailidegaSisseehitatuboileriühendus

ReeC

8-80 l

  3

      1,j1,5

Kütte-jjahutussüsteemidele

Komplektiopaigaldusdetailid

Reex  G

100-5000 l

j10

3,5

Kütte-jjahutussüstee

Kun1000 keermesühendused

alate1000 antsühendused

Vahetata

membraan

Püstiseise(jalad), kontrollavaga, manomeetriga

 

Reflex S - päikese-, kütte- ja jahutussüsteemidele ≤ 0 °C

Päikese kütte ja jahut

ReeS

2-600 l

   10

0,;,

j3,0

Päikese-kütteja  jahutussüsteemidele

Keermesühendused

Sobipäikeseküttega süsteemidele

33 kinnitusdetailidegaalate5 püstiseisev (jalad)

Refix eelpaisupaagid - süsteemidele, mille tagasivoolu temp. >70 ºC või jahutussüsteemides temp. ≤ 0 °C

RefixDT

ReDD

2-33 l

1j25 4

Tarbevee-rõhutõste-j soojaveesüsteemidele

Ühenduseroostevabasterasest

Vastakõrgeimatel gieenistandarditele, kuna  tagatuopidev vool läbpaagi

Võimalikombineerida läbivooluarmatuuriga Flowjet33 l koos kinnitusdetailidega.

ReDT

60-3000 l

1j16 4

bivoolugtarbevee- rõhutõste- jsoojaveesüs-teemidele

Vahetatamembraan

Flowjekoosulgeventiilvõduo-liitmikugamanomeetriga

 

Refix DE - tarbevee-, soojavee- ja teistele hüdro-pneumaatilistele süsteemidele

RefixDE

ReDE

2-5000 l

101ja 25

Sobivaksüsteemidelemiekasutjoogivettnäit tulekustutusjtööstusvee, põrandaküttega, maasoojuspumbaga süsteemid

Kun1000 keermesühendusedalate1000 antsühendused

bivoolutasulge-ventiilitatühjendusetaalate6 vahetatamembraan

33 kookinnitusdetailidegaalate1000  manomeetriga

 

Lisatarvikud

- Sulgeventiil paisupaagile - süsteemi sulgemiseks hoolduse ajaks.

- Membraani purunemise andur - elektritoitega.

- Kinnitusdetailid ja klambrid - paakide paigaldamiseks.

- Ühendusliitmik - paakide kiireks paigaldamiseks ja hoolduseks

- Flowjet läbivoolu armatuur - sulgeventiil tühjendusega.

- Hüdraulilise löögi summutaja.

- Digitaalne manomeeter - eelseade rõhu kontrollimiseks.

RÕHUHOIDESÜSTEEMID, JÄRELTÄITESÜSTEEMID, DEGASEERIMISSÜSTEEMID, SEPARAATORID

Reflexomat - sururõhuga juhitav rõhuhoidesüsteem

Rõhuhoidesüsteemis on tagatud nii rõhu hoidmine kui ka süsteemi järeltäitmine. Kõik seadmed vastavad surveseadmete direktiivile 97/23/EÜ. Reflexomat koosneb juhtseadmest ja paisupaagist. Suuremate paisumahtude jaoks võib kasutada suuremaid paake või lisapaake jadalülituses

Reflexomat Compact - kompaktne kompressoriga juhitav seade kütte- ja jahutussüsteemidele. Juhtseadmega Control Basic. Maht 200 - 500 l.

Juhtseadmed RS - kompressoriga juhitav seade kütte- ja jahutussüsteemidele. Võimalik tellida juhtseade ilma kompressorita.

             RS .../1 - juhtseade ühe kompressoriga

             RS.../2 - juhtseade kahe kompressoriga

Paagid - max. rõhk 6 ja 10 bar, mahuga 200 - 5000 l. Vahetatav membraan.

             RG - põhipaak

             RF – lisapaak

Variomat ja Variomat Giga- pumbaga juhitavad rõhuhoidesüsteemid

Rõhuhoidesüsteemis on tagatud nii rõhu hoidmine, degaseerimine kui ka süsteemi järeltäitmine. Kõik seadmed vastavad surveseadmete direktiivile 97/23/EÜ.

- Variomat koosneb juhtseadmest, paisupaagist ja ühenduskomplektist. Suuremate paisumahtude jaoks võib kasutada suuremaid paake või lisapaake jadalülituses.

             Juhtseadmed VS -                                                                           

                   VS ...-1 - juhtseade ühe pumbaga

                   VS...-2 - juhtseade kahe pumbaga

             Paagid - mahuga 200 - 5000 l. Vahetatav membraan. Paakidele võimalik juurde tellida soojusisolatsioon.

                   VG - põhipaak

                   VF - lisapaak

             Ühenduskomplekt - seadme ühendamiseks põhipaagiga. Kaitstud sulgurite ja liitmikega.

- Variomat Giga - pumbaga juhitav rõhu hoidmine eriti suurte võimsuste ja rõhkude jaoks, näiteks kaugküttesüsteemides, tööstuslikes kütte- ja jahutussüsteemides. Variomat Giga koosneb alati juhtseadmest, hüdraulikamoodulist, paagist ja vajadusel lisaseadmetest. Suuremate paisumahtude jaoks võib kasutada suuremaid paake või lisapaake jadalülituses.

             Juhtseadmed GS ja GH - 2 pumpa ja 2 ülevooluventiili

                       GS - juhtmoodul

                     GH - hüdraulika moodul

             Paagid - mahuga 1000 - 5000 l (erimudelid kuni 20 000 l). Vahetatav membraan.

                     GG - põhipaak

                     GF – lisapaak

Järeltäitesüsteemid

 

Fillset

Fillset ja Fillset Compact - ühenduskomplektid järeltäitesüsteemide ühendamiseks otse tarbeveevõrguga. Komplektis Fillset on ka veemõõtur.

Fillcontrol Plus Compact - automaatne järeltäitesüsteem, kasutatav membraanpaisupaagiga süsteemides, kontrollitud järeltäitmine.

Fillcontrol Plus - järeltäiteseade ilma pumbata, kasutatav membraanpaisupaakide kontrollimiseks ja järeltäiteks, et saavutada sisestatud algrõhk.

Fillcontrol Auto - täisautomaatne järeltäitesüsteem pumbaga, sobib kasutamiseks antifriisiga.

Fillsoft - veepehmendamise armatuur küttesüsteemide esmaseks ja järeltäiteks.

Servitec - vaakumtoru-degaseerimissüsteem

Servitec

 

 

Vaakumtoru-degaseerimissüsteem, integreeritud järeltäitmisega membraanpaisupaakide või rõhuhoideseadmetega süsteemidele. Täite- ja järeltäite-vee tsentraalne degaseerimine. Patenteeritud, täisautomaatne ülevoolu kontrollimine. SafeControl (järeltäitmine mootoriga kuulkraani abil).Võimalik järeltäitmine ka varupaagist (paigalduskohas olemas).

Exvoid - mikromullide eraldaja

- Eemaldab vabalt ringlevad õhu ja gaasimullid, põhjustades seejuures ainult minimaalset rõhukadu. Töötab täisautomaatsel püsirežiimil. Võimaldab oluliselt kiiremat hüdraulilist tasakaalustamist süsteemi täitmise järel.

- Saadaval on mudelid erinevatele töörõhkudele, temperatuuridele ja erinevatest materjalidest, paigaldamiseks horisontaalsele või vertikaalsele torule.

Exdirt - mustuse- ja hõljumipüüdur

- Eemaldab vabalt ringlevad mustuse ja hõljumi osakesed. Põhjustab ainult minimaalset rõhukadu. Töötab täisautomaatsel püsirežiimil. Püsivalt vaba läbivooluava veele. Ei vaja sulgeventiile ega möödavoolutorustikku. Setet saab eemaldada ka süsteemi töötamise ajal.

- Saadaval on mudelid erinevatele töörõhkudele, temperatuuridele ja erinevatest materjalidest, paigaldamiseks horisontaalsele või vertikaalsele torule.

Extwin - Reflex Exvoid ja Exdirt funktsioonid ühes tootes

Ühendab Refles Exvoid ja Exdirt kaitsefunktsioonid ühes komponendis - lihtne paigaldus ja kahekordne efekt.

Saadaval on mudelid erinevatele töörõhkudele, temperatuuridele ja erinevatest materjalidest, paigaldamiseks horisontaalsele või vertikaalsele torule.

Lisatarvikud

- I/0-moodulid - kaks lisa analoogväljundit.                                     

- Muda eraldamise paagid.                                                                 

- Õhu eraldamise paagid.                                                                   

- Laiendusanum.

- Exferro - magnetsüdamik mudaeraldajale.

- Bus-moodulid - andmeedastuseks juhtseadme ja hoone keskse juhtsüsteemi vahel.

 

 

Kui Teil on veevarustustehnika alane probleem, võtke ühendust ning anname Teile nõu, millised Reflexi tooted võiksid Teile kõige paremini sobida.

Karpateks OÜ on Reflex toodete volitatud edasimüüja Eestis.