Reflex, Oventrop- Karpateks OÜ

Oventrop „Unibox“

Üksiku ruumi toatemperatuuri reguleerimine ning tagasivoolutemperatuuri piiramine tasapindade kütmisel

Unibox esimene

 

Üha kasvavad nõudmised soojusisolatsioonile tingivad hoonete soojavajaduse vähenemise. Energiasäästlikus ning majanduslikus mõttes kasuliku küttesüsteemina on põrandaküte suurepärane lahendus, see annab Teie elamispinnale juurde mugavust ning tõstab selle kvaliteeti.

Uusehitistes või vanemate ehitiste renoveerimisel installeeritakse paljudes hoonetes vähemalt mõningatesse ruumidesse põrandaküte: näiteks vannituppa, kööki, elutuppa, töötuppa, töötuppa või talveaeda.

Oventropi seinale monteeritavad seadmed „Unibox“ võimaldavad üksikute ruumide temperatuuri termostaatventiiliga reguleerida, piirata küttepindade temperatuuri tagasivoolul või kasutada küttesüsteemis kombinatsiooni mõlemast variandist. 

"Unibox TSH"

Unibox TSH1

 

Üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga põrandaküttel. Koosneb järgmistest osadest:

-          seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistatava ventiiliga

-          termostaatventiil, õhutus- ja tühjendusventiil, nurgaadapter, raam ja katteplaat; termostaat „Uni-SH“ neutraalpositsiooniga, G ¾ ventiiliühendused Oventropi surveliitmikele

Soovituslik kasutusvahemik:7-28 ºC (ruumitemperatuur).

 

„Unibox-T“

 Unibox T

Põrandakütte paigalduskomplekt üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga. Koosneb järgmistest osadest:

-          seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; termostaat „Uni LH“ neutraalpositsiooniga, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks.

Soovituslik kasutusvahemik: 7-28 ºC (ruumitemperatuur).

„Unibox E T“/“Unibox E TC“

Unibox ET ETC

Põrandakütte paigalduskomplekt üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga (ruumitemperatuuri reguleerimine). Koosneb järgmistest osadest:

seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga, ventiilisolatsiooniga ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks.

Soovituslik kasutusvahemik: 7-28 º (ruumitemperatuur)

„Unibox RTL“

Unibox RTL

Põrandakütte paigalduskomplekt temperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest:

seina sisse monteeritav karbik koos TRLH ventiiliga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; koos null- seadistusega termostaadiga „Uni RTHL“, G ¾ ventiilühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: tehase seadistusena 20-40 º C (tagasivoolutemperatuur), piiraja (40 ºC) tõstmisel suurendatav kuni  50 ºC.

„Unibox E RTL“

Unibox E RTL

Põrandakütte paigalduskomplekt temperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest:

seina sisse monteeritav karbik koos integreeritud tagasivoolutemperatuuri piirajaga, õhutus- ja loputusventiiliga ning katteplaadiga; G ¾ ventiiliühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 20-40 ºC (tagasivoolutemperatuur).

„Unibox plus“

Unibox plus

Paigalduskomplekt seinale üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga ning põrandakütte pinnatemperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest:

seina sisse monteeritav karbik koos RTLH ventiiliga, õhutus- ja loputusventiili ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga „Uni LH“ ja „Uni RTLH“, G ¾ ventiiliühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 7-28 ºC (ruumitemperatuur); tehaseseadistus 20-40 ºC (tagasivoolutemperatuurile), piiraja (40 ºC) tõstmisel suurendatav kuni 50 ºC.

„Unibox E plus“

Unibox E plus

Paigalduskomplekt seinale üksikute ruumide temperatuuri reguleerimiseks termostaatventiiliga ning põrandakütte pinnatemperatuuri piiramiseks temperatuuripiirajaga tagasivoolul. Komplekt koosneb järgmistest osadest:

seina sisse monteeritav karbik koos eelseadistusega termostaatventiiliga ja integreeritud tagasivoolutemperatuuri piirajaga, õhutus- ja loputusventiiliga, ventiiliisolatsiooni ning katteplaadiga; koos null-seadistusega termostaadiga, G ¾ ventiiliühendusega Oventropi klemmliitmike jaoks. Soovituslik kasutusvahemik: 7-28 ºC (ruumitemperatuur) 20-40 ºC (tagasivoolutemperatuur).

„Unibox vario“

Unibox vario

 

 

Paigalduskomplekt seinale (põhivarustuses) põrandakütte temperatuuri piiramiseks tagasivoolutemperatuuri piirajaga. Soovituslik kasutusvahemik: 20- 40 ºC tehaseseadistus (tagasivoolutemperatuurile), piiraja (40 ºC) tõstmisel suurendatav kuni 50 ºC. Ruumi temperatuur sõltub kasutatavatest regulaatoritest. Komplekti saab täiendada:

„Unibox vario“ kaugjuhtimisega termostaatidega „Uni LH“

Regulaator paigaldatakse „Uniboxi“ vertikaalsele ventiiliühendusele. Kapillaartoru saab juhtida „Uniboxist“ allasuunas välja ruumitemperatuuri andurini näiteks kaablitorus.

Kasutamine

Unibox kasutamine1

 

Erinevad „Unibox“ mudelid on mõeldud kasutamiseks põrandaküttesüsteemides, kus ühe ruumi köetav pind ei ole suurem kui 20 m². Seadmed on mõeldud soojusringi ühendamiseks.

12 mm suuruse siseläbimõõduga toru puhul ei tohi toru pikkus süsteemis ületada 100 m. Paigaldamisel tuleb jälgida, et peale- ja tagasivoolu torud viiakse läbi aluspõranda (betoon) üksteise kõrval. Sellega tagatakse küttepinna ühtlane soojus.

Oluline:

„Unibox“ tuleb alati paigaldada küttepinna soojusringi taha, st tagasivoolule. 

Unibox oluline1

 

Ventiiliga ühendamiseks sobivad Oventropi klemmliitmikud. Kanal suletakse ning kaetakse. Temperatuuri reguleeritakse termostaatidega, mis on kasutajale käepärased ning mugavalt ligipääsetavad. Tähelepanu tuleb pöörata ka asjaolule, et termostaate ei mõjutaks segavad energiaallikad:

vältida paigaldust teiste küttekehade lähedale, näiteks täiendavad radiaatorid

Unibox oluline2

vältida termostaatidele otse peale langevat päikesekiirgust

Unibox oluline3

vältida paigaldust tõmbetuule piirkonda.

„Unibox E BV“

Unibox EBV

 

„Unibox E BV“- uus variant, patenteeritud möödavooluklapiga, ilma kollektorita põrandaküttele, vastab normile DIN EN 1264.

„Unibox E BV“ paigaldatakse põrandakütte pealevoolule.

Eelised:

-          mugav ruumitemperatuuri reguleerimine ilma lisaenergiata (puudub kiirgussaaste!) vastavalt Saksaenergiasäästu määrusele põrandaküttele sobiva pealevoolu temperatuuriga max 55 ºC, mis vastab normile DN EN 1264.

-          puudub kollektorivajadus (pealevool/tagasivool), sellega hoitakse kollektorikapi ruum kokku

-          puudub ruumitermostaatide ja ajamite elektriühenduse vajadus

-          lihtne ruumitemperatuuri regulaatori käsitsemine, möödavooluklapp reguleeritav, et tagada püsivalt minimaalne läbivool kütteringis (suurendab mugavust- vähendab temperatuuri reguleerimise inertsust ning hoiab põranda minimaalsel temperatuuril)

-          sobib visuaalselt hästi kaasaegsetesse eluruumidesse.

Kaasaegne ruumikujundus peaaegu maani ulatuvate akendega ei jäta radiaatoritele ruumi. Siin on heaks lahenduseks ilma kollektorita põrandaküte.

Unibox kaasaegne

 

Foto: Bauhaus, München